6 min

Sme naprogramovaní? Ako sociálne siete menia našu komunikáciu a identitu

zdieľať cez

Sociálne siete majú veľký vplyv na komunikáciu, vnímanie sveta a formovanie našej identity. Vďaka sociálnym sieťam máš možnosť komunikovať s tisíckami ľudí, informácie sa šíria vo veľkom množstve a stále rýchlejšie, preto sa ti svet môže zdať čím ďalej, tým menší. 

Najväčšou zmenou v spôsobe komunikácie je jednoznačne stručnosť. Keď Twitter (terajšie X) prišiel s obmedzením 140 znakov v príspevku, ľudia sa pýtali, že ako je možné sa vyjadriť v pár slovách. Postupne sa to ľudia naučili a prispôsobili svoje vyjadrovanie do krátkych viet a odsekov. Okrem toho, že komunikujeme stručne, tak často využívame obrázky, gify alebo emoji, ktorými sa vyjadrujeme. Toto všetko môže mať vplyv na to, ako vedieme dlhšie, hlbšie a osobnejšie konverzácie v reálnom živote. Tu sú ďalšie body, kde psychológia ovplyvňuje naše správanie na sociálnych sieťach:

Prečo radi lajkujeme, komentujeme a zdieľame?

Lajky a komentáre sú navrhnuté tak, aby udržiavali vzťahy a zvyšovali interakcie medzi ľuďmi. Týmito “gestami” vyjadrujeme spolupatričnosť a podporu druhým používateľom. Lajky vo veľa prípadoch rozdávam, pretože máme pocit, že ich chceme druhým vrátiť. Komentáre majú väčšiu silu, ako sa na prvý pohľad môže zdať, pretože dokážu ovplyvniť názor na autora príspevku, alebo, v prípade značky, vedia zvýšiť jej dôveryhodnosť. 

Zdieľaním iných príspevkov vyjadrujeme svoje postoje, názory a odovzdávame informácie, čo je impulz, s ktorým sme ako ľudia pevne spojení. Okrem posilňovania vzťahov dokážu interakcie meniť aj algoritmus, o ktorom sa viac dočítaš tu ⬇️. 

Vývoj identity

Ľudia, najmä v mladom veku, sú do veľkej miery ovplyvňovaní obsahom, ktorý vidia na sociálnych sieťach. Môžu sa pridať do rôznych sociálnych skupín so spoločnými záujmami a tým si vytvárať svoju identitu. Pre dospievajúcich predstavujú akýsi bezpečný domov, kde im rovesníci rozumejú, majú spoločné témy a môžu sa bezpečne vyjadriť. Okrem toho je súčasťou vytvárania si identity na sociálnych sieťach aj zdieľanie obsahu a udržiavanie kontaktu s priateľmi. 

Digitálny svet vie byť aj nepríjemným miestom, kde sa mladí ľudia stretnú aj s kyberšikanou, úzkosťami či porovnávaním sa. Sociálne siete teda ponúkajú unikátnu príležitosť na hľadanie a rozvoj svojej identity, no je dôležité, aby boli pri ich používaní vedení a podporovaní a tak sa vyhli možným rizikám.

Dopamín a závisloť

Vyššie spomínané faktory môžu mať vplyv na našu závislosť na sociálnych sieťach. Pozitívna spätná väzba od sledovateľov môže pôsobiť návykovo, pretože spúšťa v mozgu dopamínové receptory, ktoré v nás vyvolávajú pocit odmeny. 

Tieto dopamínové boosty v nás môžu vyvolať závislosť a spôsobiť to, že sa nám nebude chcieť robiť nič iné. Okrem iného, to môže viesť k porovnávaniu napríklad počtu lajkov alebo kvality kontentu. Na odmeňovaní svojho mozgu rýchlym dopamínom nie je nič zlé, pokiaľ si to uvedomíme a vieme to ovládať.

Neboj, má to aj pozitíva

Sociálne siete majú aj pozitívne stránky. Prvou z nich je hľadanie podobne zmýšľajúcich ľudí alebo ľudí so spoločnými záujmami. Ďalším pozitívom je udržiavanie kontaktu s rodinou a blízkymi, ktorí sa odsťahovali, najmä pomocou videohovorov alebo posielania fotiek a správ. 

Sociálne siete ti môžu pomôcť aj so vzdelávaním sa. Je veľa tvorcov, ktorí tvoria zaujímavý a pútavý kontent, ktorý ťa naučí niečo nové alebo ti dá tipy, ktoré ti pomôžu pri učení sa alebo písaní záverečných prác. Rozvíjanie kreativity alebo motivácia tiež patria medzi pozitíva sociálnych sietí, no je dôležité sledovať správnych tvorcov a dobré nastavenie algoritmu.

Ako sme už spomínali, sociálne siete menia našu komunikáciu pozitívnym aj negatívnym smerom. Napriek výzvam, ktoré prinášajú, sa ich neboj používať a využi ich potenciál na obohatenie svojho života. Ak sa používajú zodpovedne a s vedomím o ich účinkoch, môžu ti pomôcť so vzdelávaním sa či rozvinutím tvojej kreativity. Pridaj sa ku skupinám so spoločnými záujmami a zostaň v kontakte s blízkymi. Good luck!

Podmienkou odberu noviniek pre značky/agentúry je zadanie firemného e-mailu *