7 min

Prečo je dôležité označovať reklamu na sociálnych sieťach?

zdieľať cez

V dynamickom prostredí sociálnych sietí, ktoré sa neustále mení a vytvára priestor pre nové modernejšie marketingové prístupy je niekedy náročné odlíšiť, čo je reklama a čo nie. Problém rozoznať neoznačenú reklamu potvrdzuje aj prieskum vyhotovený spoločnosťou Ipsos, globálnym lídrom v oblasti prieskumu trhu. A preto vám v tomto článku vysvetlíme, prečo je dôležité označovať reklamu na sociálnych sieťach. Poďme na to od začiatku.

• Neoznačením reklamy zavádzate svojich fanúšikov

• Môžete stratiť dôveru fanúšikov a prísť o komunitu

• Neoznačená reklama porušuje zákon

• Za neoznačenú reklamu vám hrozí vysoká pokuta

NEOZNAČENÍM REKLAMY ZAVÁDZATE SVOJICH FANÚŠIKOV

Nie pre každého užívateľa sociálnych sietí je jednoduché rozoznať reklamu na internete, čo potvrdzuje aj britský výskum. Minulý rok spoločnosť Ipsos vykonala prieskum trhu vo Veľkej Británii, ktorého cieľom bolo zistiť, ako dobre dokážu spotrebitelia identifikovať reklamný obsah na sociálnych sieťach. Výsledky prieskumu ukázali že:

1. V priemere len 32% z opýtaných vo veku 18-64 rokov identifikovalo reklamy u influencerov bez problémov a s úplnou istotou.

2. Spomedzi 8 rôznych skúmaných reklám u influencerov iba 41% z opýtaných identifikovalo reklamy bez problémov a s úplnou istotou, pričom všetky reklamy v prieskume boli označené napr. #ad.

3. Najnižšie skóre pri identifikácii získali reklamy, ktoré neboli vôbec označené.

4. Ak bolo označenie napr. #ad v strede hashtagov, vyvolávalo to nejasnosť u respondentov.

Čo z toho vyplýva? Vďaka britskému prieskumu vieme s istotou povedať, že pre užívateľov nie je úplne jednoduché rozoznať reklamy na sociálnych sieťach, a preto by mali byť vždy viditeľne označené.

MÔŽETE STRATIŤ DÔVERU FANÚŠIKOV A PRÍSŤ O KOMUNITU

Ďalším veľmi dôležitejším bodom je práve transparentnosť a etický kódex reklamy, ktorý by mali dodržiavať ako firmy, tak aj influenceri. Ako tvorcovia si budujete s komunitou oveľa dôvernejší a osobnejší vzťah ako firmy so zákazníkom, a to je vašou veľkou výhodou a pridanou hodnotou. Nedovoľte, aby vaša netransparentnosť narušila vzťah s vašou komunitou.

…

Fanúšikovia vám veria a sú ochotní nakupovať tie produkty a služby, ktoré im odporúčate. S takým silným vplyvom prichádza aj zodpovednosť, a preto je veľmi dôležité byť voči svojim fanúšikom úprimný, vážiť si ich dôveru a podporu a eticky pristupovať ku všetkým reklamám napríklad práve v podobe označovania reklamy na sociálnych sieťach.

NEOZNAČENÁ REKLAMA PORUŠUJE ZÁKON

Poďme si spraviť rýchle právnické okienko. Aj sociálne siete ako Instagram spadajú pod slovenskú legislatívu, v rámci ktorej sú pre nás najdôležitejšie dva zákony, a to Zákon o reklame a Zákon o ochrane spotrebiteľa. V prípade ak sa ako influenceri zapájate do komerčných spoluprác, mali by ste tieto dva zákony ovládať.

Pozrime sa napríklad na Zákon o ochrane spotrebiteľa. Tento zákon okrem iného zakazuje nekalé obchodné praktiky, ktoré sú podrobnejšie popísané priamo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Patrí medzi ne aj skrytá reklama, ktorá je definovaná ako: “Využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď predávajúci zaplatil za podporu predaja, bez toho, že by to bolo vysvetlené v obsahu alebo obrazom, alebo zvukom jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa.” (Zbierka zákonov Slovenskej republiky, § 7 Nekalé obchodné praktiky)

Ak teda nastane situácia, kedy neoznačíte reklamu na Instagrame obrazom či zvukom, možno to vyhodnotiť ako skrytú reklamu, ktorá je v Zbierke zákonov Slovenskej republiky definovaná ako nekalá obchodná praktika a dochádza k porušovaniu Zákona o ochrane spotrebiteľa. Za porušenie zákona nesie právnu zodpovednosť rovnako ako zadávateľ reklamy (napr. firma, agentúra), tak aj sprostredkovateľ (influencer). Právnym následkom porušenia zákona je v tomto prípade pokuta.

…

Aj napriek tomu, že sociálne siete spadajú pod našu legislatívu a je možné udeliť sankcie za jej porušovanie, vidíme tu stále priestor pre konkrétnejšie a jasnejšie vymedzenie pravidiel zverejňovania a označovania reklám na sociálnych sieťach.

No odhliadnuc od nedostatkov je nesmierne dôležité dodržiavať už existujúce zákony, správne označovať reklamy a vyhnúť sa praktikám, ktoré by mohli byť akýmkoľvek spôsobom pochybné či podozrivé.

ZA NEOZNAČENÚ REKLAMU VÁM HROZÍ VYSOKÁ POKUTA

Aj keď sa sociálne siete niekedy môžu javiť ako internetové miesto, kde je všetko dovolené, nie je tomu vôbec tak. Na Instagram sa v oblasti reklám vzťahuje slovenská legislatíva.

To znamená, že v prípade neoznačenia reklamy a porušenia Zákona o reklame alebo Zákona o ochrane spotrebiteľa môže byť zadávateľovi (firme), ale aj sprostredkovateľovi (influencerovi) udelená pokuta do výšky 66 400€ a za opakované porušenie povinností počas 12 mesiacov sa pokuta môže vyšplhať až do výšky 166 000€. Čo povedzme si úprimne, môže byť pre influencera likvidačná suma. Vysokej pokute sa však viete jednoducho vyhnúť označením reklamy.

…

AKO SPRÁVNE OZNAČIŤ REKLAMU NA INSTAGRAME?

AKO SPRÁVNE OZNAČIŤ REKLAMU NA YOUTUBE?

Teraz už poznáte minimálne 3 dôvody, prečo je označovanie reklamy na sociálnych sieťach dôležité. Nech už tvoríte na ktorejkoľvek sociálnej sieti, označenie spolupráce vám zaberie len pár sekúnd vášho času, no môžete tým prispieť k zvýšeniu vlastnej dôveryhodnosti, ale čo je najdôležitejšie nebudete porušovať zákon a zavádzať svojich fanúšikov. Napíšte nám či vás niečo v článku prekvapilo a ak bol pre vás tento blogový príspevok nápomocný, pomôžte nám tieto informácie šíriť jeho zdieľaním. 

Podmienkou odberu noviniek pre značky/agentúry je zadanie firemného e-mailu *