9 min

Ako správne označiť reklamu na Instagrame?

zdieľať cez

Reklama sa stala úplne bežnou súčasťou sociálnych sietí a nie je tomu inak ani v prípade Instagramu. Influenceri sa zapájajú do rôznych platených spoluprác, vytvárajú sponzorované príspevky či príbehy, ale nejasne stanovené pravidlá tejto sociálnej siete môžu byť pre tvorcov mätúce a častokrát sami nevedia, ako reklamu správne označiť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli spraviť si prieskum, preštudovať si pravidlá a vytvoriť pre vás, tvorcov, jednoduchý návod ako na to.

• Kedy (ne)musíte označiť reklamu? 

• Ako správne označiť reklamu?

• Označovanie pomocou funkcie platené partnerstvo

• Označovanie pomocou hashtagov

KEDY (NE)MUSÍTE OZNAČIŤ REKLAMU? 

Nie pre každého bežného človeka je jednoduché rozoznať reklamu na internete, najmä ak nie je viditeľne označená. Skôr než si vysvetlíme správny spôsob označovania reklám je dôležité pozrieť sa na to, čo všetko sa považuje za reklamu. Pomocou veľmi jednoduchej definície môžeme reklamu označiť ako propagáciu, publikovanie, podporu či komunikáciu produktu, informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na predaj. Teda akákoľvek promo aktivita, ktorej cieľom je predať produkť či službu. Patrí sem každá komerčná spolupráca ako napríklad: platená spolupráca, bártrová spolupráca, zľavové kódy, ambasádorstvá, PR balíčky, darčeky od značiek, PR podujatia, súťaže a iné.

PRÍKLAD KOMERČNEJ SPOLUPRÁCE: 

Všetky vyššie spomenuté typy komerčných spoluprác sa považujú za reklamu a je ich potrebné označiť vždy a bez výnimiek. Za neoznačenie reklamy na Instagrame dokonca môžete dostať veľmi vysokú pokutu. Avšak v prípade, že nejde o komerčnú spoluprácu, ale o dobrovoľnú podporu značky na základe výbornej skúsenosti, potom tvorca svoj príspevok nemusí označiť ako reklamu a je to úplne v poriadku. Čo tým myslíme a ako to odlíšiť?

Predstavte si takúto situáciu. Švédska firma predávajúca nábytok osloví influencera s ponukou zapojenia sa do kampane, ktorej cieľom je šíriť povedomie o ich novom jedle v menu, vegánskych guličkách. Influencer ponuku príjme a za honorár alebo iné výhody nové menu odkomunikuje na svojich sociálnych sieťach. V tomto prípade ide o reklamu a je potrebné, aby tvorca takúto spoluprácu označil.

Z vlastnej praxe vám môžeme ukázať príklad, kedy sme prostredníctvom spolupráce získali produkty zdarma, ktoré sme odprezentovali na našich sociálnych sieťach. A keďže išlo o reklamu, do príbehu sme pridali viditeľné označenie #spolupraca #ad.

PRÍKLAD PODPORY LOVEBRANDU:

V inom prípade môže nastať takáto situácia. Influencer často a rád okrem nakupovania aj obeduje vo švédskej firme predávajúcej nábytok. Všimne si, že majú novinku v menu, vegánske guličky. Novinku si objedná, zachutí mu a dá o tom vedieť svojim fanúšikom bez nároku na odmenu. V tomto prípade nejde o komerčnú spoluprácu a nie je potrebné označenie reklamy.

Ďalším naším príkladom z praxe bola situácia, keď sme si kúpili koláčiky z miestnej cukrárne a keďže boli veľmi chutné, rozhodli sme sa o to podeliť s našimi fanúšikmi. Nakoľko však nešlo o žiadnu spoluprácu, v príbehu sme nepoužili žiaden z reklamných hashtagov. Vidíte ten rozdiel? 

Zatiaľ čo v prvom prípade bol influencer oslovený s cieľom vytvorenia reklamy o danom produkte za honorár alebo iné výhody a aktívne sa podieľal na reklamnej kampani, v druhom prípade influencer nebol súčasťou žiadnej vopred dohodnutej marketingovej spolupráce a o produkte dal svojím fanúšikom vedieť spontánne, pretože mu jednoducho chutilo.

AKO SPRÁVNE OZNAČIŤ REKLAMU?

Teraz keď už viete, čo všetko sa považuje za reklamu je veľmi dôležité dohliadať na to, aby bola vždy viditeľne označená. Na Instagrame existuje niekoľko rôznych označení v závislosti od typu reklamy. Vo všeobecnosti by sme mohli rozlíšiť 2 základné spôsoby označovania komerčných spoluprác, a to označovanie priamo pomocou instagramových nástrojov zabudovaných v aplikácii alebo prostredníctvom hashtagov. 

OZNAČOVANIE POMOCOU FUNKCIE PLATENÉ PARTNERSTVO

V prípade instagramových nástrojov majú tvorcovia možnosť označiť reklamu pomocou funkcie “označiť obchodného partnera”. Môžu tak spraviť ako v príspevkoch, tak aj v príbehoch na tejto sociálnej sieti, pričom sa na každej takto označenej fotke alebo videu zobrazí v ľavom hornom rohu oznámenie “platené partnerstvo s XY” alebo „paid partnership with XY“. Pri využívaní tohto typu označenia môžu zároveň influenceri udeliť povolenie na propagáciu ich príspevkov a príbehov značkám, s ktorými spolupracujú. 

OZNAČOVANIE POMOCOU HASHTAGOV

Druhým a na Slovensku oveľa viac používaným spôsobom označovania komerčných spoluprác sú reklamné hashtagy, tie sa často vyskytujú v slovenskom alebo v anglickom jazyku pod reklamnými fotkami či videami. Medzi zaužívané reklamné hashtagy patria: 

1. #SPOLUPRACA ALEBO #AD

Použitím #spolupraca alebo #ad nikdy nič nepokazíte. Ide o jasné a univerzálne hashtagy, ktoré je možné použiť na všetky typy reklám. Avšak vzhľadom na oslovované publikum odporúčame zvážiť, ktorý # bude v príspevku či v príbehu umiestnený. V prípade ak má influencer medzinárodné publikum odporúčame použiť #ad. Na druhej strane ak tvorca oslovuje skôr Slovensko a Česko bolo by vhodnejšie zvoliť #spolupraca, poprípade pri kombinovanom publiku ideálne oba hashtagy, aby bolo možné predísť jazykovej bariére, ktorá môže zapríčiniť nejasnosť označenia reklamy. 

2. #GIFTED

Tento hashtag je ideálny pre situácie, keď influencer obdrží PR balíček alebo iné darčeky od rôznych značiek. Je dôležité spomenúť, že firmy posielajú influencerom PR balíčky za účelom zviditeľnenia sa, teda reklamy, a preto aj keď influencer nemá za spomenutie značky žiaden honorár, stále ide o reklamu a v najlepšom záujme tvorcu je svojím fanúšikom jasne odkomunikovať, že ide o PR balíček. 

3. #PREVENT

Predstavovanie nového produktu či otvorenie novej prevádzky aj takto môžu vyzerať PR eventy. Ich cieľom nie je nič iné ako budovanie povedomia o ich produkte či službe a ide teda o reklamu. Na PR eventy sú často pozývaní influenceri, aby využili svoj vplyv na sociálnych sieťach, dali svojmu publiku vedieť o novinke a prispeli tak k zviditeľneniu značky. Aj v tomto prípade nemožno zabúdať na označenie reklamy napríklad v podobe #PRevent.  

Hashtagy ako #spolupraca, #ad, #gifted či #PRevent síce patria medzi najpoužívanejšie, no nie sú to jediné #, ktoré je možné pri označovaní reklám využívať, povolené sú aj ich podobné variácie ako napr. #advert, #advertisement, #PRday a mnoho ďalších. Je viac menej na influencerovi, pre ktorý reklamný hashtag sa rozhodne. Najdôležitejšie je, aby bola reklama jasne a zreteľne označená. 

S vplyvom prichádza zodpovednosť a to aj vo forme označovania komerčných spoluprác. Dufáme, že sme vám v dnešnom príspevku objasnili tému označovania reklám na Instagrame a budeme radi, ak nám dáte vedieť, ktorý typ označovania budete používať vy. V prípade, že bol pre vás tento článok nápomocný pomôžte nám tieto informácie šíriť jeho zdieľaním. 

Podmienkou odberu noviniek pre značky/agentúry je zadanie firemného e-mailu *