2 min

Ako trávia mladí ľudia voľný čas na internete?

zdieľať cez

Technologický boom do vysokej miery ovplyvnil všetky generácie, no tie najmladšie obzvlášť. Rozhodli sme sa zistiť, do akej miery zasahuje online doba mladých ľudí a ich voľný čas počas pandémie. Oslovili sme vyše 4000 respondentov a skúmali sme, či pandémia ovplyvnila množstvo času, ktoré trávia mladšie generácie na internete.

Po vyhodnotení nášho prieskumu sme zistili, že mladí ľudia vo veku od 13-24 rokov trávia na internete vo voľnom čase v priemere o 40 minút viac času v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Okrem priemerného času stráveného na internete vo voľnom čase, sme taktiež získali mnoho iných zaujímavých poznatkov. Zistili sme, aký obsah vyhľadávajú naši respondenti, ktoré online platformy sú ich najobľúbenejšie, ktoré zariadenia využívajú najčastejšie a omnoho viac.

Okrem očakávaných výsledkov sme získali aj pár prekvapujúcich, ktoré si zaručene nájdu svoje využitie či už pri plánovaní obsahu na YouTube, alebo pri budovaní marketingovej stratégie. Naše zistenia sme spolu s odporúčaniami spracovali do prehľadnej grafickej formy a veríme, že budú užitočné ako pre YouTube tvorcov, tak aj pre marketérov.

Obsah prieskumu:

1. Množstvo času stráveného online pred a počas pandémie.

2. Najpoužívanejšie online platformy.

3. Najpoužívanejšie zariadenia.

4. Aký obsah sledujú mladí ľudia najčastejšie?

5. Aký dlhý je obsah, ktorý sleduje mladá generácia najčastejšie?

6. Aký je charakter obsahu, ktorý sledujú mladí ľudia najčastejšie?

7. Odporúčania pre tvorcov.

8. Odporúčania pre marketérov.

Podmienkou odberu noviniek pre značky/agentúry je zadanie firemného e-mailu *