8 min

Čo je Community strike a čo zaň hrozí?

zdieľať cez

Sociálne siete a internet vo všeobecnosti boli dlho miestom, kde človek mohol zdieľať úplne čokoľvek bez akýchkoľvek obmedzení. Dôsledkom tejto nekonečnej slobody na internete bolo šírenie hejtu, hoaxov či vznik rôznych ideologických skupín. Aby boli užívatelia chránení, mnoho sociálnych sietí si vytvorilo pravidlá, ktoré obmedzujú alebo zakazujú rôzne nenávistné prejavy a mnoho ďalšieho, čo by mohlo ohroziť bezpečie používateľov a YouTube nie je výnimkou. Vo svojich pravidlách YouTube popisuje, čo je dovolené a zakázané rovnako pre bežných užívateľov, ako aj pre tvorcov. V minulom článku sme sa venovali práve pravidlám, ktoré sa nazývajú Community Guidelines a dnes sa pozrieme na to, čo za ich porušenie hrozí z pohľadu tvorcu. 

ČO SÚ COMMUNITY GUIDELINES?

…

Community Guidelines je súbor pravidiel, ktorý určuje čo je na YouTube dovolené a čo naopak nie, pričom pravidlá sa vzťahujú na všetky typy obsahu na platforme vrátane videí, komentárov, odkazov či miniatúr. Pravidlá na YouTube môžeme rozdeliť do štyroch veľkých kategórií:

· Spam a klamlivé praktiky

· Citlivý obsah 

· Násilný alebo nebezpečný obsah 

· Regulovaný tovar

Čo sa ale stane ak dôjde k porušeniu týchto pravidiel? 

ZA NEDODRŽANIE PRAVIDIEL HROZIA SANKCIE

Aj napriek tomu, že 98 % tvorcov nikdy neporuší Community Guidelines, tieto pravidlá sú nevyhnutné preto, aby bol YouTube bezpečným miestom pre jeho užívateľov, a zároveň aby bola na platforme zachovaná sloboda prejavu. 

Pre udržiavanie tejto rovnováhy YouTube funguje na systéme udeľovania sankcií za porušenie pravidiel. Všetky sankcie sú sprevádzané e-mailom, ktorý poskytuje tvorcom príležitosť skontrolovať si a pochopiť, akým spôsobom porušili pravidlá, skôr ako budú čeliť vážnejším následkom. Systém udeľovania sankcií sa na YouTube osvedčil, nakoľko podľa štatistík až 94 % tvorcov, ktorí dostali prvú sankciu už nikdy nedostali ďalšiu. Svoje sankcie si môžete skontorlovať v YouTube štúdiu.  

…

ČO SA STANE KEĎ PORUŠÍM COMMUNITY GUIDELINES? 

V princípe je to veľmi jednoduché. Vaša tvorba na YouTube musí byť v súlade s Community Guidelines. V prípade, že tvoríte obsah, ktorý tieto pravidlá porušuje, vášmu kanálu bude udelená sankcia. 

A) NAJSKÔR VÁM PRÍDE UPOZORNENIE 

Chyby sa stávajú a YouTube tomu rozumie. Preto ak porušíte Community Guidelines po prvýkrát, nedostanete automaticky prvú sankciu. Namiesto sankcie zvyčajne získate upozornenie, ktoré zahŕňa informácie o tom, ako vaše video porušilo pravidlá na YouTube.  

Nezabúdajte však, že upozornenie dostanete len raz, pričom vo vašom kanáli zostane. Ak svojou tvorbou opäť porušíte Community Guidelines, dostanete sankciu. Niekedy môže mať dokonca jediný prípad závažného porušenia pravidiel za následok zrušenie kanála bez upozornenia. 

B) NASLEDUJE PRVÁ SANKCIA 

Ak dostanete sankciu, YouTube vám to oznámi prostredníctvom e‑mailu, upozornenia v smartfóne, počítači a uvidíte to aj v nastaveniach kanála. Spolu s upozornením získate informácie:

· Aký obsah bol odstránený.

· Ktoré pravidlá boli porušené.

· Aké to bude mať následky pre váš kanál.

· Čo môžete ďalej robiť. 

S prvou sankciou prichádzajú aj obmedzenia pre váš kanál. To znamená, že jeden týždeň nebudete môcť:

1. Nahrávať videá, priame prenosy či príbehy.

2. Vytvárať vlastné miniatúry alebo príspevky pre komunitu.

3. Vytvárať, upravovať alebo pridávať spolupracovníkov pri zoznamoch.

4. Pridávať alebo odstraňovať zoznamy zo stránky pozerania videa tlačidlom Uložiť.

5. Zobrazovať upútavku počas premiér.

6. Presmerovávať divákov z priameho prenosu na premiéru alebo z premiéry na priamy prenos.

Po týždni budú všetky obmedzenia zrušené a vy sa budete môcť vrátiť k svojmu bežnému fungovaniu na YouTube, ale sankcia zostane vo vašom kanáli po dobu 3 mesiacov.

Porušovanie Community Guidelines je brané dosť prísne. Nemali by ste sa preto spoliehať, že pri prvej sankcii sa nič hrozné nedeje. Ako sme spomínali vyššie, pokiaľ ide o hrubé porušenie pravidiel, YouTube môže vymazať váš kanál aj bez upozornenia. Preto ak dostanete sankciu za porušenie Community Guidelines, venujte tomu čas, naštudujte si, čo bolo vo vašom videu problematické a vyhýbajte sa tvorbe videí, ktoré sú v rozpore s pravidlami. 

…

C) ZA ĎALŠIE PORUŠENIE PRAVIDIEL HROZÍ DRUHÁ SANKCIA 

Ak počas najbližších 3 mesiacov odkedy ste získali prvú sankciu získate ďalšiu, YouTube vám nedovolí uverejňovať akýkoľvek obsah na dva týždne. Nemôžete teda uploadnuť video, YouTube Story, YouTube Shorts, ani príspevok do komunity, jednoducho nič. V prípade ak nenastanú žiadne komplikácie ani problémy, všetky obmedzenia budú po dvoch týždňoch zrušené a váš kanál bude fungovať plnohodnotne. Aj v tomto prípade platí, že sankcia zostane zaznačená vo vašom kanáli po dobu 3 mesiacov.

…

D) TRETIA SANKCIA ZNAMENÁ KONIEC NA YOUTUBE

Tri sankcie počas troch mesiacov pre vás znamenajú úplné odstránenie vášho YouTube kanála a zákaz tvorby pre vás ako osobu. To znamená, že aj v prípade, keď si neskôr založíte nový kanál a YouTube vás identifikuje, bude zrušený aj nový kanál.

ČO MÁM ROBIŤ AK DOSTANEM SANKCIU?

Teraz už asi chápete, čo sme mysleli, keď sme tvrdili, že YouTube porušovanie Community Guidelines vyhodnocuje dosť prísne. Preto ak ste začínajúci tvorca, ale aj keď už tvoríte istú dobu, naštudujte si pravidlá YouTubu. Pomôže vám to vyhnúť sa sankciám a lepšie pochopiť fungovanie platformy. A v prípade ak ovládate pravidlá YouTube a ste si istí, že ste sankciu získali neoprávnene, môžete sa odvolať. 

Teraz keď už viete, aké vážne následky môže mať porušovanie pravidiel na YouTube, veríme, že si podrobne prejdete Community Guidelines, vyhnete sa sankciám, budete tvoriť hodnotný obsah pre svoju komunitu a vybudujete si úspešný YouTube kanál. Prajeme vám veľa úspechov s YouTube kanálom a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Podmienkou odberu noviniek pre značky/agentúry je zadanie firemného e-mailu *